Mgr. Martina Tkáčová

Bakalářská práce

Kresťanská cirkev a demokratizácia Juhoafrickej republiky

Christian Church and the democratisation of South Africa
Abstract:
This paper will analyse the role of the Christian Church in the process of transition to the democracy in South Africa. It describes and compares the activities and impact of the Catholic and Protestant denominations of the Christian Church in their roles as actors during the apartheid regime and during the democratic transition.
Abstract:
Táto práca sa bude venovať role kresťanskej cirkvi v procese tranzície k demokracii v Juhoafrickej republike. Výskum sa zameria na popis a komparáciu aktivít katolíckej a protestantskej denominácie kresťanskej cirkvi ako aktérov v období režimu apartheidu a po tranzícii k demokracii.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Preclík, E.MA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie