Bc. Lenka Džambiková

Diplomová práce

Sexuální výchova na základní škole speciální

Sex Education in Special School
Anotace:
DŽAMBIKOVÁ, Lenka: Sexuální výchova na základní škole speciální [Diplomová práce]. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. V teoretické části je popsána sexualita u osob s mentálním postižením, sexuální výchova, její hlavní úkoly a cíle, formy a metody výuky. Zabývá se také výukou sexuální výchovy ve …více
Abstract:
DŽAMBIKOVÁ, Lenka: Sex education on primary special school (thesis). Masarykova University Brno, College of Education, Department of special pedagogik. Head of thesis: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. There is described a sexuality within persons with mental disorder, sexual education, its main tasks and goals, forms and methods for education in theoretical section. It also concerns of instruction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jana Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta