Martin Chrenšč

Diplomová práce

Vytvoření měřicího pracoviště pro sledování vlivů atmosférikých jevů pro optický spoj

Measuring Workplace Creation for Observation of Atmospheric Phenomena Influence on the Optical Link
Anotace:
Táto práca je zameraná na vytvorenie meracieho pracoviska pre zisťovanie vplyvu atmosférických javov na optický bezvláknový spoj. Na začiatku práce je popísaný vývoj technológie, princíp a použitie optického bezvláknového spoja v praxi. Nasleduje popis vplyvov atmosférických javov, ktoré negatívne ovplyvňujú optický bezvláknový spoj. Praktickou časťou práce je vytvorenie meracieho pracoviska pre zisťovanie …více
Abstract:
The thesis deals with the creation of measuring workplace for observation of atmospheric phenomena influence on the optical link. The technology development, principle and application of free space optic are described at the beginning of the work. The following is a description of the effects of atmospheric phenomena which have negative influence on the optical wireless link. The practical part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Ondřej Fišer

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava