Bc. Ivana Bečicová

Diplomová práce

Lingvistická a translatologická analýza odborné terminologie z oblasti biotechnologie a ekologie zemědělství

Linguistic and translatological analysis of technical terminology from the area of biotechnology and agricultural ecology
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá překladem odborného textu z oblasti ekologického zemědělství z ruštiny do češtiny a následnou lingvistickou a translatologickou analýzou tohoto překladu. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje odbornému stylu, překladu odborného stylu a problematice ekologického zemědělství. Praktická část obsahuje překlad originálního …více
Abstract:
The diploma project deals with technical text translation on ecological agriculture from Russian into Czech which is followed by its linguistic and translatological analysis. The project is divided into two parts - theoretical and practical. Theoretical part is devoted to technical style, translation of technical style and ecological agriculture issues. The practical part contains translation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta