Bc. Martin Lošťák

Bakalářská práce

Hudební video - charakteristika žánru a praktický výstup

Music video
Anotace:
Anotace Práce se zabývá videoklipem na dvou úrovních. První část je snahou o teoretické uchopení tématu, jak skrze reflexi historického vývoje tak pomocí vytvoření kategorizace, dokumentované na konkrétních příkladech z praxe. Kategorizace pomáhá jednotlivé díla charakterizovat a může sloužit jako základ pro jejich další studium. Druhým cílem práce je vytvoření praktického příkladu a reflexe celého …více
Abstract:
Anottation The paper deals with the theme of a music video in two levels. The first part is an attemp to cover the topic theoretically through the reflexion of historical development and cathegorization of music videos demonstrated on particular examples. The cathegorization helps to specify the characteristics featured in the individual works and may serve as a basis to their further studies. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. David Kořínek
  • Oponent: Marek Šebeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.