Elena Lobanova

Bakalářská práce

Život Arta Tatuma a jeho význam v histor ii jazzu

The life of Art Tatum and his importance in the history of jazz

Anotace:
Tato práce pojednává o životě a tvorbě jazzového klavíristy Arta Tatuma, jeho významu pro generace muzikantů mezi 40-50 lety. V práci je kladen důraz na jeho hudební život a historii jazzu v 30-40 letech. Jádrem práce je popsání rozvoje Tatuma jako osoby a vznikání a popisu jeho vlastního stylu hry na klavír. Jádrem pojednání je analýza nahrávky jazzového standardu "Ain't Misbehavin' " od vynikajícího …více
Abstract:
This bachelor's thesis reviews the life and works of jazz pianist Art Tatum, the importance of his work for generations in the past 40s and 50s until now. His musical life and history of Jazz in 30s and 40s are stressed in the thesis. The core of the diploma is describing Tatum's development like a person, and emergence of his individual style playing the piano. The core of the thesis simultaneously …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

jazz

Klíčová slova

život a dílo

Klíčová slova

klavíristé

Klíčová slova

Tatum Art 1910-1956

Klíčová slova

jazzoví hudebníci
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Jiří SLAVÍČEK
  • Oponent: Vítek Kristian

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 7. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Bicí nástroje - jazz