Elena Lobanova

Bachelor's thesis

Život Arta Tatuma a jeho význam v histor ii jazzu

The life of Art Tatum and his importance in the history of jazz

Abstract:
Tato práce pojednává o životě a tvorbě jazzového klavíristy Arta Tatuma, jeho významu pro generace muzikantů mezi 40-50 lety. V práci je kladen důraz na jeho hudební život a historii jazzu v 30-40 letech. Jádrem práce je popsání rozvoje Tatuma jako osoby a vznikání a popisu jeho vlastního stylu hry na klavír. Jádrem pojednání je analýza nahrávky jazzového standardu "Ain't Misbehavin' " od vynikajícího …more
Abstract:
This bachelor's thesis reviews the life and works of jazz pianist Art Tatum, the importance of his work for generations in the past 40s and 50s until now. His musical life and history of Jazz in 30s and 40s are stressed in the thesis. The core of the diploma is describing Tatum's development like a person, and emergence of his individual style playing the piano. The core of the thesis simultaneously …more
 

Keywords

hudba

Keywords

jazz

Keywords

život a dílo

Keywords

klavíristé

Keywords

Tatum Art 1910-1956
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: Jiří SLAVÍČEK
  • Reader: Vítek Kristian

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 7. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna