RNDr. Michal Růžička, Ph.D.

Disertační práce

Math Information Retrieval for Digital Libraries

Math Information Retrieval for Digital Libraries
Anotace:
Cílem mé disertační práce je vylepšení možností plnotextového vyhledávání v digitálních knihovnách odborných dokumentů. Dokumenty v oblasti STEM (science, technology, engineering and mathematics – věda, technologie, inženýrství a matematika) obvykle obsahují mnoho matematických formulí, které jsou podstatnou součástí hlavního sdělení těchto dokumentů. Současné plnotextové vyhledávače však nedisponují …více
Abstract:
The aim of my thesis is to improve full-text search functionality in the digital libraries of scientific documents. Documents in STEM (science, technology, engineering and mathematics) fields usually contain a lot of mathematical formulae which are germane to the main message of the documents. However, current, common full-text search engines provide neither the proper functionality to index formulae …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: Assoc. Prof. Richard Zanibbi, PhD, Prof. Akiko Aizawa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.