RNDr. Michal Růžička, Ph.D.

Doctoral thesis

Math Information Retrieval for Digital Libraries

Math Information Retrieval for Digital Libraries
Abstract:
Cílem mé disertační práce je vylepšení možností plnotextového vyhledávání v digitálních knihovnách odborných dokumentů. Dokumenty v oblasti STEM (science, technology, engineering and mathematics – věda, technologie, inženýrství a matematika) obvykle obsahují mnoho matematických formulí, které jsou podstatnou součástí hlavního sdělení těchto dokumentů. Současné plnotextové vyhledávače však nedisponují …more
Abstract:
The aim of my thesis is to improve full-text search functionality in the digital libraries of scientific documents. Documents in STEM (science, technology, engineering and mathematics) fields usually contain a lot of mathematical formulae which are germane to the main message of the documents. However, current, common full-text search engines provide neither the proper functionality to index formulae …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Reader: Assoc. Prof. Richard Zanibbi, PhD, Prof. Akiko Aizawa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / field:
Informatics (4-years) / Computer Systems and Technologies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.