RNDr. Michal Růžička, Ph.D.

Doctoral thesis

Math Information Retrieval for Digital Libraries

Math Information Retrieval for Digital Libraries
Anotácia:
Cílem mé disertační práce je vylepšení možností plnotextového vyhledávání v digitálních knihovnách odborných dokumentů. Dokumenty v oblasti STEM (science, technology, engineering and mathematics – věda, technologie, inženýrství a matematika) obvykle obsahují mnoho matematických formulí, které jsou podstatnou součástí hlavního sdělení těchto dokumentů. Současné plnotextové vyhledávače však nedisponují …viac
Abstract:
The aim of my thesis is to improve full-text search functionality in the digital libraries of scientific documents. Documents in STEM (science, technology, engineering and mathematics) fields usually contain a lot of mathematical formulae which are germane to the main message of the documents. However, current, common full-text search engines provide neither the proper functionality to index formulae …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: Assoc. Prof. Richard Zanibbi, PhD, Prof. Akiko Aizawa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / odbor:
Informatics (4-years) / Computer Systems and Technologies

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.