Ing. Lukáš Rosenkranz

Bakalářská práce

Senát a jeho úloha v politickém systému ČR

The Senate and its role in the political systém Čr
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Senát a jeho úloha v politickém systému ČR“ je nabídnout historický vývojový pohled na Senát, aplikovat poznatky politologické teorie na současnou politickou realitu ve vztahu k naplňování role Senátu a vyslovit vlastní názor na opodstatněnost existence Senátu v současném politickém systému ČR. První část práce se zabývá historií vzniku pojmu Senát v obecné rovině i v realitě …více
Abstract:
The main goal of this bachelor´s thesis „ Senate and its role in the political system of CR“ is to offer historical and evolutional view at the Senate, utilize information of political theory according to contemporary political reality in terms of Senate role fulfillment and communicate one´s own view to justification of Senate existence in the contemporary political system of CR. First part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní