Bc. Naděžda URBÁNKOVÁ

Diplomová práce

Historické a současné povodně a protipovodňová opatření v povodí Olšavy

Historical and recent floods and flood control in Olšava river basin.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá historickými a současnými povodněmi, které postihly území povodí Olšavy. Dále se zabývá protipovodňovými opatřeními a návrhy na jejich zlepšení. První část by se dala rozdělit na charakteristiku území povodí Olšavy a dále na teoretickou část, která obsahuje klasifikaci povodní a prevenci a protipovodňový ochranný systém. Praktická část je zaměřena na výčet devastujících …více
Abstract:
This thesis deals with historical and recent floods, which affected the area of Olšavariver basin. It also focuses on flood prevention measures and introduces suggestions for improving. First part of the work contains description of river Olšava basin, a theoretical classification of floods, prevention measures and flood control systems. Practical part consist of a description of devastating floods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBÁNKOVÁ, Naděžda. Historické a současné povodně a protipovodňová opatření v povodí Olšavy . Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hwtwim hwtwim/2
28. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
28. 4. 2016
Marklová, E.
29. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.