Jiří Fejk

Bakalářská práce

Enkapsulace agrochemikálií

Encapsulation of agrochemicals
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití enkapsulace agrochemikálií, popisuje nejběžnější hnojiva a pesticidy a jejich význam v zemědělství. V práci je uveden přehled materiálů a metod využívaných při enkapsulaci agrochemikálií a aktuální rešerše z dané oblasti.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the possibility of using encapsulation of agrochemicals to the description of the most common pesticides and fertilizers and their importance in agriculture. Also, the overview of materials and methods used in encapsulation of agrochemicals and the overview of current research trends are enclosed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Šilarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fejk, Jiří. Enkapsulace agrochemikálií. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technická chemie / Chemie a technická chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.