PhDr. Danica Maleková, Ph.D.

Disertační práce

The Genre of Institutional Press Release - a Critical Discourse Analysis

The Genre of Institutional Press Release - a Critical Discourse Analysis
Anotace:
Cieľom dizertačnej práce je kritická analýza diskurzu inštitucionálnych tlačových správ pričom sa zohľadňuje problematika žánru. Výskum sa zameriava na tlačové správy s tematikou klimatických zmien vydané Európskou komisiou. Tieto sú porovnávané s tlačovými správami s rovnakou tematikou vydanými príslušným britským ministerstvom. V analýze sa používajú tak kvantitatívne (korpusové), ako aj kvalitatívne …více
Abstract:
The thesis provides a critical discourse analysis (CDA) of institutional press releases while taking into account the issue of genre. The focus of the research are press releases covering the topic of climate change issued by the European Commission, which are analyzed in comparison with press releases covering the same topic issued by the respective governmental department in the UK. The analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 12. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Tomášková, Dr., Prof. Dr. Josef Schmied

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie (čtyřleté) / Anglický jazyk