PhDr. Danica Maleková, Ph.D.

Doctoral thesis

The Genre of Institutional Press Release - a Critical Discourse Analysis

The Genre of Institutional Press Release - a Critical Discourse Analysis
Abstract:
Cieľom dizertačnej práce je kritická analýza diskurzu inštitucionálnych tlačových správ pričom sa zohľadňuje problematika žánru. Výskum sa zameriava na tlačové správy s tematikou klimatických zmien vydané Európskou komisiou. Tieto sú porovnávané s tlačovými správami s rovnakou tematikou vydanými príslušným britským ministerstvom. V analýze sa používajú tak kvantitatívne (korpusové), ako aj kvalitatívne …more
Abstract:
The thesis provides a critical discourse analysis (CDA) of institutional press releases while taking into account the issue of genre. The focus of the research are press releases covering the topic of climate change issued by the European Commission, which are analyzed in comparison with press releases covering the same topic issued by the respective governmental department in the UK. The analysis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 8. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 12. 2010
  • Supervisor: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Renáta Tomášková, Dr., Prof. Dr. Josef Schmied

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Philology (4-years) / English Language