Bc. Leona Herzánová

Diplomová práce

Hodnotící model CAF v české veřejné správě

Common Assessment Framework ("CAF") in Czech Public Administration
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá modelem Common Assessment Framework (CAF) jakožto nástrojem pro hodnocení a zvyšování kvality a jeho uplatnění v české veřejné správy. Teoretická část práce pojednává o kontextu současné české veřejné správy, o samotném modelu CAF a jeho významu, vývoji, struktuře a metodice. V praktické části jsou jednak srovnány dosavadní verze modelu, jednak je tato část práce zaměřena …více
Abstract:
The thesis deals with the Common Assessment Framework (CAF) as a tool of evaluation and quality improving and its aplication in czech public administration. The theoretical part of the thesis explains a context of contemporary czech public administration, than it deals with the CAF model itself, its meaning, progress, structure and methods. In the practical part the existing versions are draw into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta