Mgr. Vladimíra BRČÁKOVÁ

Disertační práce

Český psychologický román v literární výchově na střední škole

Czech psychological novel in literary education at secondary school
Anotace:
Předkládaná disertační práce si klade za cíl charakterizovat psychologický román jako žánr v jeho vývojových proměnách, didakticky transformovat tyto odborné informace do literárněvýchovného učiva na střední škole (zejména gymnaziálního typu) a navrhnout konstruktivisticky pojaté didaktické interpretace, jež by žákovi pomohly s osvojením daného učiva. Součástí disertační práce je výzkumná sonda do …více
Abstract:
The objective of this dissertation is to characterise the psychological novel as a genre including its developmental changes, to didactically transform this scientific information into the literary education curriculum for secondary schools (mainly Czech grammar schools) and to propose constructivist didactical interpretation which would help pupils to learn the given element of the curriculum. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc., Doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRČÁKOVÁ, Vladimíra. Český psychologický román v literární výchově na střední škole. Plzeň, 2020. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/