Bc. Martina Krénová

Master's thesis

The Portrayal of Death in Children's and Juvenile Fiction

The Portrayal of Death in Children's and Juvenile Fiction
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na zobrazování smrti v literatuře pro děti a mládež. Hlavním předmětem této práce je analyzovat a určit, jestli v zobrazování smrti nastaly změny od vzestupu nového realismu až podnes. Nejdříve práce určí, jaké problémy nastaly v knihách nového realizmu a pak určuje, jestli se něco změnilo. První kapitola analyzuje zobrazování smrti v knížkách, kde má dítě diagnostikovánu smrtelnou …more
Abstract:
The present thesis concentrates on the depiction of the death in Literature for Children and Young adults. Its main concern is to analyze and determine whether there have been some changes on portraying death from the rise of “new realism” tracing it until nowadays. First of all, the thesis determines the problem “new realism” books faces and analyzes whether there have been some changes. The first …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature