Bc. David Sehnal, Ph.D.

Diplomová práce

Multiple structure alignment and exploring protein binding sites

Multiple Structure Alignment and Exploring Protein Binding Sites
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá přikládánim molekulárních struktur, převážně vazebných míst proteinů. Jsou prezentovány tři algoritmy: první pro přikládání páru tří-rozměrných struktur, druhý pro hledání párování atomů v proteinech a konečně třetí, umožňující přiložení libovolného množství struktur najednou. Poslední ze zmiňovaných algoritmů také umožňuje výpočet modelu zkoumaného vazebného místa. Součástí …více
Abstract:
This master’s thesis is focused on superimposing molecular structures, particularly protein binding sites. Three algorithms are presented: the first for superimposing a pair of threedimensional structures, the second for finding a pairing of atoms in protein structures, and, finally, the third for superimposing multiple structures at once. Furthermore, models of particular binding sites can be computed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Teoretická informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.