Bc. Lucia Ondryáš

Diplomová práce

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů a jeho implementace v praxi

General personal data protection regulation and its implementation in practice
Anotace:
Diplomová práce na téma „Obecné nařízení na ochranu osobních údajů a jeho implementace v praxi“ je zaměřena v úvodní části na odlišnosti, které tímto nařízením vznikly oproti původnímu zákonu o ochraně osobních údajů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také známé jako GDPR, nahrazuje od května 2018 původní legislativu jednotlivých členských státu Evropské unie zabývající se ochranou dat …více
Abstract:
My diploma thesis about "General personal data protection regulation and its implementation in practice"in the Introductory part is focusing on the differences this Regulation has created in comparison with the ori-ginal law on the protection of personal data. The General Data Protection Regulation (further referred to as Regulation or GDPR) effective from May 2018 replaces the original legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Matej Pekarik, Ph.D.
  • Oponent: Saskia Poláčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.