Bc. Kristina Zhumabekova

Bakalářská práce

Platební karty

Payment Cards
Anotace:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je prozkoumat teoretické aspekty platebních karet. Předmětem výzkumu práce je analýza platebních karet v Kazachstánu.
Abstract:
The main purpose of my bachelor’s degree work is to study the theoretical aspects of the payment cards. The object of research of the thesis is to analyze the payment card market in Kazakhstan.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Marcela Soldánová
  • Oponent: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management v anglickém jazyce