Bc. Lenka Fernandez

Diplomová práce

Selected English Terminology Used in Air Navigation and Flight Information Services

Selected English Terminology Used in Air Navigation and Flight Information Services
Anotace:
Je jen málo tak fascinujících odvětví lidské činnosti jako je letectví. Tento obor, jak jej známe dnes, se během neuvěřitelně krátkého období rozrostl do velikého množství přidružených či nezávislých oblastí. Všechny tyto úzce specializované technické obory by se nemohly rozvinout do takové míry bez náležité jazykové podpory – specializované terminologie. Tato práce se soustřeďuje na úzkou oblast letecké …více
Abstract:
There are only a few fascinating areas of human activity such as aviation. Aviation as we know it today has developed during an incredibly short period of time into a large number of independent and associated disciplines. All these specialized scientific areas would not develop to such an extent without an adequate language support – the specialized terminology. The current thesis focuses on the specialized …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Oponent: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.