Bc. Zuzana Salvetová

Bachelor's thesis

Ostrava: barvy černého města

Ostrava: colours of the black city
Anotácia:
Výstupem této bakalářské práce je soubor publicistických článků, spojených žánrem feature. Články se zabývají historii i současností Ostravy, a to prostřednictvím míst, staveb či fenoménů, které jsou spojeny s jednotlivými historickými milníky. Na tomto historickém základu mají články za cíl čtenáři ukázat Ostravu tak, jak se od té doby proměnila a jaká je dnes a prokázat, že skutečnost je v mnohém …viac
Abstract:
The output of this bachelor thesis is a set of publicistic articles, connected by the journalistic genre feature. These articles look into both history and presence of Ostrava through places, building or phenomenons, which are connected with particular historical milestones. The purpose of these articles is to show the reader, based on this historical grounds, the city of Ostrava and the ways in which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií