Theses 

Externí strategická analýza pro společnost UNIPETROL, a. s. – Daniel Tokar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Magisterský studijní program / obor:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu / Podnikání a management v průmyslu

Daniel Tokar

Diplomová práce

Externí strategická analýza pro společnost UNIPETROL, a. s.

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou strategického řízení a prakticky zpracovává externí strategickou analýzu pro společnost UNIPETROL, a.s. Analýza je zaměřena na vybrané tržní segmenty, a to prodej rafinérských produktů a maloobchodní prodej motorových paliv. Úvodní teoretická část práce pokrývá základní pojmy strategického řízení a podrobně rozebírá jednotlivé metody externí strategické analýzy. V praktické části jsou aplikovány metody analýzy zájmových trhů, Porterův model konkurenčních sil a PEST analýza na mikrookolí a makrookolí společnosti UNIPETROL, a.s. Na základě výsledků dílčích analýz jsou formulovány alternativní scénáře vývoje daných tržních odvětví a klíčové faktory úspěchu k zajištění konkurenční výhody pro společnost UNIPETROL, a.s.

Abstract: This master thesis deals with strategic management’s topics and with realization of external strategic analysis for the company UNIPETROL, a.s. The analysis is focused on specific market segments: sales of oil refinery products and distribution of power fuels. The introductory theoretical part covers basics of strategic management and describes individual methods of external analysis in detail. In the practical part, the above mentioned market segments are analysed as well as the company UNIPETROL, a.s. environment using Porter’s model and PEST analysis. Based on the results, the evolution scenarios of given market branches are defined. The external analysis concludes with key factors of success which ensure competitive advantage for company UNIPETROL, a.s.

Klíčová slova: strategická analýza, strategie, strategické řízení, UNIPETROL, PEST analýza, model 4C, Porterův model, mikrookolí, makrookolí, strategic analysis, strategy, strategic management, PEST analysis, 4C model, Porter's model, company environment

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:50, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz