Ing. et Ing. Martin Lněnička

Disertační práce

Návrh architektury pro ukládání, zpracování a zveřejňování open (big) dat s využitím cloud computingu

Proposal of Architecture for Storing, Processing, and Publishing of Open (Big) Data using Cloud Computing
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá návrhem nového architektonického rámce a dílčích pohledů na architekturu pro ukládání, zpracování a zveřejňování open (big) dat s využitím cloud computingu. Na úvod jsou identifikovány klíčové trendy e-governmentu určující směr dalšího výzkumu. Následně je definován ekosystém open (big) dat využívající technologie cloud computingu a pro jeho jednotlivé kategorie klasifikovány …více
Abstract:
This dissertation describes a proposal of a new architecture framework and partial views on architecture for storing, processing, and publishing of open (big) data using cloud computing. The key trends of e-government defining a direction for further research are identified at the beginning. It is followed by the definition of an open (big) data ecosystem using cloud computing technologies and related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lněnička, Martin. Návrh architektury pro ukládání, zpracování a zveřejňování open (big) dat s využitím cloud computingu . Pardubice, 2016. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Doktorský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě