Bc. Richard Eliáš

Master's thesis

Rate limiting and traffic shaping

Rate limiting and traffic shaping
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problémom obmedzovania rýchlosti sieťových tokov a ovládaniu sieťovej prevádzky v prostredí jazyka P4. V práci je popísaný samotný jazyk P4 ako aj algoritmy a metódy používané na obmedzovanie rýchlosti sieťových tokov a predchádzanie zaplneniu siete. Diplomová práca metódy porovnáva, vyberá tú najvhodnejšiu pre použitie s jazykom P4 a poskytuje 4 riešenia tohoto problému …more
Abstract:
This thesis describes the problem of rate-limiting and traffic shaping with the use of the P4 language. It more closely characterizes the P4 language and the algorithms and methods commonly used for rate-limiting and congestion avoidance. The thesis compares the algorithms, choosing the best fit for the P4 use-case and provides 4 P4 coded solutions to the problem, testing their onboard resource use …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Reader: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Computer Networks and Communication