Denis Pieszka

Bakalářská práce

Návrh implementace aktuální verze normy ISO 9001 do stávajícího systému řízení kvality ve společnosti Kovona system a.s.

Proposal for the Implementation of the Current ISO 9001 Standard into the Existing Quality Management System of the Company Kovona System a.s.
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá implementaci aktuální verze normy ISO 9001 do společnosti Kovona System, a.s. Cílem této práce je konfrontace původní a aktualizované verze normy ISO 9001 a následně poukázat na jejich odlišnosti a zpracovat koncepci hmatatelné metody pro uplatnění připravované normy a zvážit výhody možných změn k řízení organizace. Teoretická část práce bude poukazovat na primární náhled …více
Abstract:
Proposal for the Implementation of the Current ISO 9001 Standard into the Existing Quality Management System of the Company Kovona System a.s.Author: Denis Pieszka Supervisor: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.Abstract: This bachelor thesis deals with implementation of actual version standard ISO 9001 to company Kovona Systém, Ltd.. The goal of this thesis is confrontation original and updated version …více
 

Klíčová slova

Kvalita QMS ISO 9001 2015
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.
  • Oponent: Šárka Janků, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.