Bc. Bager Baris Solgun

Diplomová práce

Study of dynamics of the glucose oxidase–glucose–ferricyanide–NaOH reaction in a continuous stirred tank reactor

Studium dynamiky reakce glukóza–ferikyanid–glukózaoxidáza–hydroxid sodný v průtočném míchaném reaktoru
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2020

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta chemicko-inženýrská

Magisterský studijní program:
Chemistry and Technology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.