Bc. Kateřina TREPPESCHOVÁ

Diplomová práce

Agilní projektový management - Efektivní řízení projektů

Agile Project Management - Managing projects effectively
Anotace:
Cílem diplomové práce je objasnit problematiku kombinace waterfallového a agilního řízení projektů a odpovědět na otázku, zda je takto možné dosáhnout efektního způsobu řízení. Teoretická část této diplomové práce poskytuje úvod do problematiky obou těchto přístupů a uvádí jejich silné a slabé stránky. V úvodu praktické části je představena vybraná společnost a její metodika. Autorka práce poskytuje …více
Abstract:
The goal of the thesis is to evaluate options for combining agile and waterfall approach in project management to create effective project management approach. The theoretical part of the thesis provides an opening into this topic and evaluates both approaches. The approaches are there described and their strengths and weaknesses are highlighted. The practical part of the thesis describes chosen company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TREPPESCHOVÁ, Kateřina. Agilní projektový management - Efektivní řízení projektů. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/