Vladimír VLÁŠEK

Diplomová práce

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ve výuce anglického jazyka

subject Thinking within European and Global Contexts in English Language Teaching.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) v hodinách anglického jazyka. Teoretická část nejdříve obecně představuje výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, dále se zabývá jejím místem v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (RVP G) a následně i ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) Gymnázia …více
Abstract:
This thesis focuses on the use of the cross-curricular subject of Thinking within European and Global Contexts in English language classes. The theoretical section introduces the subject in general and deals with its place within the Framework Educational Programme for grammar schools as well as within the School Educational Programme for Gymnázium Český Krumlov where a project, which constitutes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015
Zveřejnit od: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Lucie Betáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLÁŠEK, Vladimír. Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech ve výuce anglického jazyka. Č. Bud., 2015. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 1. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / AJ-OV/ZŠ

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hxofzq hxofzq/2
5. 1. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.