Bc. Jan Mandys

Diplomová práce

Rekonstrukce ulic K Hvězdárně a Nad Rozárkou v Hradci Králové

The Reconstruction of streets K Hvězdárně and Nad Rozárkou in Hradec Králové.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je celková rekonstrukce ulic K Hvězdárně a Nad Rozárkou nacházejících se v jihovýchodní části Hradce Králové - v Novém Hradci Králové. Ve své práci jsem se zaměřil především na pěší dopravu a také na dopravu v klidu. Součástí řešení je také celková rekonstrukce samotné stávající komunikace s mírnými změnami jejího směrového vedení a sjednocení všech vjezdů na okolní pozemky …více
Abstract:
The aim of this work is the building correction of the area K Hvězdárně and Nad Rozárkouvstreets located in the southeastern part of Hradec Králové - in Nový Hradec Králové. My main objectives are pedestrian and calm traffic . The solution is the total reconstruction of still existing roads with small changes of the directional guidance and the unification of all entrances leading to the surrounding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mandys, Jan. Rekonstrukce ulic K Hvězdárně a Nad Rozárkou v Hradci Králové. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství