Bc. Lenka Vašková

Bakalářská práce

Komparácia využívania nástrojov finančnej kontroly v podniku z hľadiska veľkosti

Financial control tools comparison in entilies according their size
Abstract:
The content of the bachelor thesis is to compare the instruments, that are using on financial control in the enterprise in terms of size categorized by number of employees. The aim is to refer to a certain shortcomings and backwardness in small and medium-sized enterprises in the area of financial control, which can be performed either in the form of financial analysis, controlling, audit, to which …více
Abstract:
VAŠKOVÁ, Lenka: Komparácia využitia nástrojov finančnej kontroly v podniku z hľadiska veľkosti. Bakalárska práca. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financií. Vedúci bakalárskej práce: Ing. Janka Grofčíková. Prešov, 2011. s. 43. Obsahom predkladanej bakalárskej práce je porovnávanie využívaných nástrojov finančnej kontroly v podniku z hľadiska veľkosti kategorizovaného podľa počtu zamestnancov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Janka Grofčíková, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management