Lucia Saganová

Bakalářská práce

Obchodné a kultúrne zvláštnosti Panamy

Commercial and cultural particularities of Panama
Abstract:
Hlavnou témou bakalárskej práce sú obchodné a kultúrne zvláštnosti Panamy. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole autorka uvádza základné informácie o Paname, podáva stručný historický vývoj a ekonomickú situáciu krajiny. V druhej kapitole rozoberá vývoj panamskej kultúry. Z teoretického hľadiska popisuje jednotlivé Hosftedeho kultúrne dimenzie. Na základe nameraných hodnôt pre Panamu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: Soňa Gullová
  • Oponent: Františka Müllerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/4604

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.