Bc. Kristína Sádecká

Diplomová práce

Shorter working hours in the Czech Republic: good or bad idea?

Shorter working hours in the Czech Republic: good or bad idea?
Anotace:
Táto diplomová práca analyzuje vplyv skráteného pracovného času na zamestnanosť. Začína sa s historickým prehľadom pracovného času a poskytuje vysvetlenie klesajúceho trendu pracovného času pozorovaného v OECD krajinách a zvlášť v Českej Republike. Empirická časť používa korelačné koeficienty na posúdenie vzťahu medzi pracovným časom, prácou na čiastočný úväzok a mierou zamestnanosti. Na základe poznatkov …více
Abstract:
This thesis analyses the impact of reduced working hours on employment. It begins with a historic overview of working time and provides an explanation for the decreasing trend in the working hours observed in OECD countries and particularly in the Czech Republic. The empirical part evaluates the correlation coefficients to assess the association between working hours, part-time work and employment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucia Mýtna Kureková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Práce na příbuzné téma