Peter Grajciar

Diplomová práce

Vliv barevného pokovení na odrazivost světla, využití barevného pokovení pro polopropustná zrcadla

Influence of the colour deposition on the reflectivity of light, usage of the colour deposition for the semipermeable mirrors
Anotace:
Cieľom tejto práce je zistiť optické vlastnosti tenkých vrstiev dodaných firmou Varroc Lighting Systems s.r.o.. Jedná sa konkrétne o polykarbonátový substrát pokovený vrstvou hliníka, chrómu, prípadne kombináciou oboch kovových materiálov. V práci sú popísané potrebné teoretické poznatky k základnému fungovaniu tenkých vrstiev, technologické typy výroby tenkých vrstiev a v krátkosti využitie tenkých …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out the optical properties of thin films supplied by Varroc Lighting Systems Ltd. This is a polycarbonate substrate coated with a layer of aluminum, chromium or a combination of both metal materials. The thesis describes the necessary theoretical knowledge for the basic functioning of thin films, the technological types of thin film production and in short the use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Vladimír Vašinek
  • Oponent: Jan Jargus

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika