Veronika KOLDOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení kvality a ceny služeb Českomoravské stavební spořitelny a.s., spokojenost a loajalita jejich klientů

Evaluation of quality and pricing of Českomoravská stavební spořitelna a.s. services, satisfaction and loyalty of their clients
Anotace:
V současné době mají poradenská místa Českomoravské stavební spořitelny, a.s. v Chomutově a Žatci problém s vysokou konkurencí, odlivem stávajících klientů a značnou náročností získávání nových klientů. Cílem práce je zjistit, jak klienti Českomoravské stavební spořitelny a.s. hodnotí kvalitu a cenu služeb, která je jim poskytována na poradenských místech v Chomutově a Žatci a jak jsou celkově spokojeni …více
Abstract:
Currently the consulting centres of ČMSS, a.s. in Chomutov and Žatec have issues with high competition, decrease of current clients and significant difficulty with new client's recruitment. The goal of this thesis is to find out, how the clients of ČMSS, a.s. evaluates the quality and the price of the services and products provided at the consulting places in Chomutov and Žatec and how the clients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLDOVÁ, Veronika. Hodnocení kvality a ceny služeb Českomoravské stavební spořitelny a.s., spokojenost a loajalita jejich klientů. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická