Mgr. Hana Sedláčková, DiS.

Bakalářská práce

Duševní nemoc jako sociální stigma aneb uplatnění nemocných se schizofrenní poruchou v pracovním procesu

Mental Illness as a Social Stigma – Participation of Patients with Schizophrenia in a Working Process
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Duševní nemoc jako sociální stigma aneb uplatnění nemocných se schizofrenní poruchou v pracovním procesu“ se pokouší odpovědět na otázku, co je příčinou problematického zaměstnávání vážně duševně nemocných. Ve své práci jsem se zaměřila na osoby s diagnózou schizofrenie a mým cílem bylo zjistit, jakou roli v uplatnění duševně nemocných v pracovním procesu hraje stigmatizace …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled "Mental Illness as a Social Stigma – Participation of Patients with Schizophrenia in a Working Process" is trying to answer the question of reasons behind problematic employment of people with serious mental illnesses. The thesis focuses on people diagnosed with schizophrenia with an aim to find out what role is played by stigmatization as to patients’ participation in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Šuráňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta