Bc. Jiří Čagánek

Diplomová práce

Účetní a daňové aspekty podnikání fyzických osob v České republice a Spolkové republice Německo

Accounting and tax aspects of businesses individuals in the Czech Republic and Germany
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou komparací daňových a účetních aspektů podnikání fyzických osob v České republice a Spolkové republice Německo. První část práce se zabývá teoretickými poznatky, převážně pak legislativou upravující daňovou a účetní oblast podnikajících fyzických osob v České republice a ve Spolkové republice Německo. Ve druhé části práce jsou tyto poznatky aplikovány na …více
Abstract:
This thesis deals with analysis followed by comparison of accounting and tax aspects of businesses individuals in the Czech Republic and Germany. The first part of work focuses on theoretical knowledge, especially on legislation adjusting accounting and tax field of business individuals in the Czech Republic and Germany. In the second part there is ascertained information applied on a specific personal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jana Hvozdenská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta