Michaela Rudolfová

Diplomová práce

Variantní řešení obvodových plášťů bytového domu v Hranicích - stavebně technologický projekt

Variant solutions of cladding of residential house in Hranice - Constructional technological project
Anotace:
RUDOLFOVÁ, Michaela. Diplomová práce: Variantní řešení obvodových plášťů bytového domu v Hranicích: Ostrava: VŠB – TUO, 57 s., Vedoucí práce: Ing. Eva Machovčáková, Ph.D. Podstatou této diplomové práce je zhotovení stavební části projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o podsklepený bytový dům se čtyřmi nadzemními podlažími, který je ukončen plochou střechou s atikou, která je částečně …více
Abstract:
RUDOLFOVÁ, Michaela. Diploma Thesis. Variant solutions of cladding of residential house in Hranice: Ostrava: VŠB – TUO, 57 p., Thesis supervisor: Ing. Eva Machovčáková, Ph.D. The aim of this diploma thesis is to create the construction segment of the project documentation for the implementation of the construction segment into the project construction. The building is a basement apartment house with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2020
  • Vedoucí: Eva Machovčáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava