Lukáš MADĚRA

Bakalářská práce

Výroba cukru v českých zemích dříve a nyní

Sugar production in the Czech Republic before and now
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výrobou cukru v českých zemích dříve a nyní společně s provedením některých postupů zpracování cukrové řepy v laboratoři. První kapitoly popisují sadbu cukrové řepy, její složení, škůdce, choroby a hnojení. Další kapitoly se zabývají historií výroby cukru z cukerné řepy a vývojem technologií. V experimentální části došlo k provedení některých výrobních postupů zpracování …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the production of sugar in the Czech lands before and now, along with making some processing procedures sugar beet in laboratory. The first chapters describes composition of the sugar beet, pests, deseases and fertilizing. Next chapters deals with the history of sugar production from sugar beet and developments in technology.In the experimental part there was a performing …více
 

Klíčová slova

cukr výroba sacharosa historie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MADĚRA, Lukáš. Výroba cukru v českých zemích dříve a nyní. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/