Bc. Jakub Svinka

Bachelor's thesis

Genetické inženýrství u bioloužicích mikroorganismů

Genetic engineering in bioleaching microorganisms
Anotácia:
Bioloužení jako způsob získávání nerostných materiálů je rozvíjející se odvětví biotechnologií představující alternativní způsob těžby surovin po celém světě. V zásadě se jedná o využití metabolismu mikroorganismů k uvolnění a následné extrakci chtěné látky ze sloučeniny či směsi. Toto většinou probíhá za silně kyselých podmínek, což je pro většinu organismů neslučitelné se životem. Protože genetické …viac
Abstract:
Bioleaching as a means of obtaining mineral materials is an evolving field of biotechnology, representing an alternative way of mining used worldwide. It involves exploiting of microorganism metabolism to release and extract the desirable substance from a chemical compound or mixture. This usually takes place in extremely acidic conditions that are not compatible with life for most of the organisms …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedúci: Mgr. Jiří Kučera, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vojtěch Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics