Bc. Kateřina Kratochvílová

Master's thesis

Vizualizace protein-proteinových interakcí

Visualization of Protein-Protein Interactions
Anotácia:
Studium proteinových interakcí je zásadní pro pochopení struktury a funkce biologických komplexů. Zkoumání obrovského množství možných vzájemných konformací interagujících proteinů a jejich kontaktních zón je velmi časově náročné a vyžaduje netriviální zkušenosti uživatele. Proto navrhujeme řadu nových metod pro řízené zkoumání konformačního prostoru, které pomohou odborníkům vybrat biochemicky relevantní …viac
Abstract:
Studying the patterns of protein interactions is fundamental for understanding the structure and function of biological complexes. The exploration of the vast space of possible mutual conformations of interacting proteins and their contact zones is very time consuming and requires non-trivial user experience. Therefore, we propose a set of novel methods for guided exploration of the conformational …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics