Bc. Sára JEDLIČKOVÁ

Diplomová práce

Analýza hospodaření a správnosti účtování specifických oblastí vybrané příspěvkové organizace

Analysis of Management and Accounting Correctness of Specific Areas in Case of a Contributory Organization
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit správnost účtování vybraných specifických oblastí majetku a zdrojů financování a navrhnout metodická zlepšení v těchto oblastech. Teoretická část popisuje příspěvkové organizace jako jeden z typů četně zastoupených státních neziskových organizací. Blíže se zaměřuje na vybraná specifika účetnictví v tomto sektoru, jako je dlouhodobý majetek, fondy, dotační politika …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to evaluate the correctness of accounting of selected specific areas of assets and sources of financing and to propose methodological improvements in these areas. The theoretical part describes contributory organizations as one of the types of state non-profit organization. It focuses on selected specifics of acounting in this sector, such as fixed assets, funds, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEDLIČKOVÁ, Sára. Analýza hospodaření a správnosti účtování specifických oblastí vybrané příspěvkové organizace. České Budějovice, 2022. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hyhsnm hyhsnm/2
22. 4. 2022
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.