Martina Kopecká

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující volný čas mládeže

Factors affecting a spare time of youngsters
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje volnočasovým aktivitám středoškolské mládeže. Teoretická část popisuje volný čas, výchovu ve volném čase a charakteristiku pedagoga pro volný čas a specifika středoškolské mládeže. Praktická část práce je zaměřena na získání informací o náplni volného času středoškolské mládeže ve vybraném regionu Pardubického kraje. Je použita kvantitativní metoda a technika dotazníku.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2019
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB11563

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2019
  • Vedúci: Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 9. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové