Bc. Barbora Malinová

Bachelor's thesis

Folklorní zvyklosti ve Zlínském kraji (motivace pojmenování a původ)

Folklore customs in the Zlin region (motivation of naming and origin)
Abstract:
Tématem bakalářské práce jsou folklorní zvyklosti zaměřené na oblast ve Zlínském kraji. Cílem práce je poukázat na to, co to folklor vlastně je, čím se vyznačuje a jak se postupně dostával do povědomí. V hlavní části práce má čtenář možnost nahlédnout blíže na folklorní oděv, kde je popsána základní stavba kroje. Poté jsou vybrané části kroje rozebrány detailněji. Je rozebrána charakteristika oděvu …more
Abstract:
The theme of the bachelor's thesis is folkloric customs focused on the area in the Zlín region. The aim of the work is to highlight what folklore is, what it is characterized by, and how it has gradually become known. In the main part of the work, the reader has a chance to get a closer look at the folkloric garment, where the basic structure of the costume is described. Afterward, the selected parts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2022
  • Supervisor: PhDr. Helena Karlíková, CSc.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Štěrbová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta