Rudolf Petříček

Bakalářská práce

Optimalizace termínu setí ozimé pšenice

Optmization of sowing date of winter wheat
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá optimalizací termínu setí ozimé pšenice v zemědělském podniku Agrodružstvo Blížkovice. V práci jsou uvedeny základní informace o pěstování ozimé pšenice a jejích požadavcích na teplotu, půdu, zařazení v osevním postupu, a je popsána agrotechnika při zakládání porostů. Praktická část se zabývá porovnáním reálného termínu setí s termínem stanoveným programem pro výpočet optimálního …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the optimization of the sowing date of winter wheat in the agricultural enterprise Agrodružstvo Blížkovice. The work contains basic information about the cultivation of winter wheat and its requirements for temperature, soil, inclusion in the sowing process, and describes the agricultural techniques in the establishment of stands. The practical part deals with the comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jan Křen, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta