Bc. Jitka Ryšková Nováková

Diplomová práce

Role rodiny v implementaci paliativní péče v následné intenzivní péči

The role of the family in the implementation of palliative care in subsequent intensive care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou umírání a smrti na oddělení následné intenzivní péče a je zaměřená na postoj rodinných příslušníku k této problematice. Zapojení rodinných příslušníku do multidisciplinárního týmu je velice důležité a poskytuje tak kvalitní péči o umírajícího a má i pozitivní význam pro samotného příbuzného. V teoretické části diplomové práce je popsána problematika paliativní …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of dying and death in intensive care unit and how fami-ly members are dealing with it. It is very important to include said family members into multidisciplinary team, it has positive meaning for them and that way it is pos-sible to provide the dying patient the best care. The issue of palliative care and pa-tient needs are described in theoretical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Jiřina Večeřová
  • Oponent: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta