Bc. Adéla Hubková

Diplomová práce

Identita krajiny a rozvoj venkova

Identity of the Landscape and Rural Development
Anotace:
Diplomová práce Identita krajiny a rozvoj venkova pojednává o udržitelném rozvoji venkova a zachování identity krajiny. V úvodu je práce zaměřena na vývoj kulturní krajiny. Dále je v teoretické části řešena problematika identity krajiny, rozvoje venkova, managementu krajiny a dotačních titulů.Pro práci byla vybrána část katastrálního území obce Sněžné. Sněžné se nachází na území CHKO Žďárské vrchy …více
Abstract:
This diploma thesis Identity of the Landscape and Rural Development deals with sustainable development of countryside and preservation of landscape identity. In the beginnig is the thesis focused on cultural development of landscape. In the teoreticial part the thesis deals with problematics of landscape identity, rural development, landscape management and subsidy titles.The cadastral territory of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta