Bc. Lucie Slivoňová

Bakalářská práce

Komparační analýza vybraných sonát pro flétnu a klavír Jana Nováka a Bohuslava Martinů

Comparative analysis of selected sonatas for flute and piano by Jan Novak and Bohuslav Martinu
Anotace:
V této práci bychom se chtěli věnovat především komparační analýze sonáty pro flétnu a klavír s názvem Sonata super „Hoson Zes…“ od Jana Nováka a First sonaty Bohuslava Martinů pro stejné nástrojové obsazení. Sonata super „Hoson Zes…“ je společně se Sonatou da chiesa II pro flétnu a varhany Novákovým nejzávažnějším flétnovým dílem. Obě vznikly v roce 1981, první verze sonáty „Hoson Zes…“ byla určena …více
Abstract:
This work would like to focus mainly on a comparative analysis of the flute and piano sonata entitled Sonata super "Hoson Zes..." by Jan Novak, and First Sonata by Bohuslav Martinu written for identical instruments. Sonata super "Hoson Zes..." are together with Sonata da chiesa II for flute and organ the most prominent works of Novak's flute works. Both were written in 1981, though the first version …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta