Veronika Schmidtová

Diplomová práce

The UN and its role in international conflicts prevention and resolution: the case study of former Yugoslavia and Sierra Leone

Role OSN v prevenci a řešení mezinárodních konfliktů: Případová studie bývalé Jugoslávie a Sierry Leone
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat úlohu Organizace spojených národů při předcházení a řešení mezinárodních konfliktů. V teoretickém rámci je uveden seznam nástrojů, které by měly být použity k dosažení úspěchu v mírových operacích OSN. Na základě tohoto seznamu nástrojů pokračuje diplomová práce dvěma případovými studiemi. Případová studie bývalé Jugoslávie a její mírové operace UNPROFOR je …více
Abstract:
The aim of the Masters Thesis is to analyze the role of the United Nations in conflict prevention and resolution. The theoretical framework lists a set of tools that should be followed in order to achieve a success in UN peacekeeping operations. Based on the list of the tools the Masters Thesis continues with two case studies. The case study of Former Yugoslavia and its peacekeeping operation UNPROFOR …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Radka Druláková
  • Oponent: Kristýna Stejskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69409